top of page

Firma  TRECO d.o.o.  je osnovana 2008.

Sedište preduzeća je na adresi ul. Kraljice Marije 67/4 u Beogradu, Republika Srbija.

 

Bavimo se izradom projektne dokumentacije iz oblasti arhitekture i građevinarstva, što obuhvata projektovanje poslovnih, stambenih, turističkih, industrijskih  i drugih objekata kao i projektovanje manjih urbanističkih celina i kompleksa.

 

U ponudi su sledeće usluge:

 

  • Izrada idejnih i konceptualnih rešenja objekata, enterijera kao i urbanističkih poteza i kompleksa.

 

  • Izrada kompletne dokumentacije glavnih projekata  za,

 

       - pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti od strane nadležnih lokalnih i republičkih organa,

       - izgradnju projektovanih objekata.

 

  • Izrada tenderske dokumentacije za ugovaranje i izvođenje radova na izgradnji projektovanih objekata.

 

  • Izrada predinvesticionih studija iz oblasti gradjevinarstva:

 

       - definisanje prostorno-programskih rešenja na lokaciji,

       - procena kapaciteta na lokaciji,

       - procena investicione vrednosti izgradnje objekta na lokaciji.

 

  • Vršenje projektantskog nadzora u procesu realizacije radova na izgradnji objekata:

 

       - kontrola  nivoa implementacije projektovanih rešenja,

       - kontrola kvaliteta izvedenih radova,

       - kontrola ugovorene dinamike realizacije radova.

 

Navedene usluge se odnose  kako na projekte za izgradnju novih, tako i na rekonstrukciju i prenamenu postojećih (poslovnih, turističkih, industrijskih i drugih) objekata.

 

Od 2017. godine angažovenje firme je dominantno usmereno na učešće u projektima koji se odnose na realizaciju objekata hotela po standardu hotelskog lanca MARRIOTT.

bottom of page