top of page

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i investicionog potencijala na lokaciji.

 

Lokacija objekta : Beograd, Srbija

Površina objekta obrađena projektom : 4.500 m2

Procenjena vrednost investicije: cca. 2 500 000 €.

Naručilac: Steding DOO

Godina projektovanja: 2019-2020.

Status: Investicija u pripremi
Autor: Igor Vučelić

bottom of page